--------------------------------------------------------------------------------
   
  halemucistv
  SENARYO BİLGİLERİ(FRANSIZ FORMATI)
 
Bir Film Senaryosu Yazımı için Genel Kurallar


A) Metnin Biçimsel Karakteristikleri (Fransız formatı)

• Metin Times New Roman ile; 12 punto ebadında olmalı; sayfa ikiye bölünür ve bir tarafına diyaloglar, öbür tarafına da diyalog dışında yazılması gereken şeyler, mizansen yazılır. eylem sola yapışık olarak yazılmalı ve sayfanın ortasına kadar uzamalıdır (15 cm), dialoglar ise sayfanın ortasından başlayarak ve senaryoda gecen isim veya özelliği belirtilerek yazılmalıdır.(7,5 cm
• Sadece sahneler arasında boş bir satır bulunacaktır. Geri kalan paragraflar boş satır ile ayrılmamalıdır.

Örnek A:

Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.
AAAAAA
Aaaaaaaaaa, aaaaaaaaaaa. (DOĞRU)
Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

AAAAAA
Aaaaaaaaaa, aaaaaaaaaaa. (YANLIŞ)
Örnek B:
AaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaAaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

sahne 3. AA./AAA.-AAAAAAAAAAAA
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
AAAAAA
Aaaaaaaaaa, aaaaaaaaaaa. (DOĞRU)

Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.
[Bölüm] 4. AA./AAA.-AAAAAAAAAAAA
Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa. (YANLIŞ)


• Eylemin betimi, paragrafın ilk satırında hiçbir cetvelle düzenlemenin (içeriden
başlama vb.) kullanılmadığı, dialogun başladığı alana kadar ya da alan-dolusu metin halinde olmalıdır. Diyalog metinleri, başlıkları (her zaman bold ya da italic tipinde) ile beraber tabülatörün
(cetvelleyici) 7,5. santimetresinden itibaren başlayarak yazılmalıdır.


Örnek:
Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
AAAAAAAAAA
Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa


• Italic tipi sadece diyalogların ve betimlemelerin sınır işaretleri için
kullanılmalıdır.

Örnek A (bir diyalogda sınır işareti):
AAAAA (aaaaa aaaaa)
Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.

Örnek B (bir betimdeki sınır işareti):
AAAAA aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa (aaaaa aaaaaa): aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.


• Her sahnenin başlığı (bold tipinde, büyük harflerle ve altı çizili) şu bileşenleri
içermek zorundadır: sahne-sekans numarası; eylem mekanının İç ya da Dış olduğu;
eylem anının Gün Doğumu, Sabah, Öğleden Sonra, Gün Batımı, Akşam ya da
Gece olduğu; eylemin özel mekanı (asla Avrupa veya Afrika gibi genel yerler
değil).

Örnek:
3- İÇ / GECE – NADIA’NIN EVİ
Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.


• Karakterlerin isimleri her karakter için her zaman aynı isim olmalıdır, büyük
harfle yazılmalıdır ve metindeki her hangi bir yerde değişmemelidir.

Örnek:
Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa. NADIA aaaaaaaaaaaaaaaa, aaaaaa.
Aaaaaaa, aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.

B) Senaryo Yazımı için Temel Kurallar


• Hiçbir şey açıklanmaz, her şey bir eylem tarafından betimlenmek veya
diyalogun kendisi aracılığıyla söylenmek durumundadır.

Örnek:

NADIA, onu bunaltan kara mizah nedeniyle, masadan vazoyu alır ve yere atar. (YANLIŞ)

NADIA hızlı bir hareketle masadan vazoyu kapar ve yere fırlatır. (DOĞRU)• Kamera hareketi betimleri olmamalıdır.

Örnek:

NADIA pencereden bakar. Kamera yavaş bir hareketle, bize, gözlerinden süzülen damlaları göstermek için yaklaşmaktadır. (YANLIŞ)

NADIA, odasının karanlığı ile çevrilmiş halde, pencereden bakar. Yüzü gözyaşları ile kaplanmıştır. (DOĞRU)


• Her eylem Geniş Zaman kipinde betimlenmelidir. Diyalog dışında, yan
cümleciklerde dahi, Geçmiş veya Gelecek Zamanın her hangi bir biçimi
kullanılmamalıdır.

Örnek:

NADIA odaya girer. Mantosunu ve ayakkabılarını çıkarır. Masadan, daha önce annesinin telefon numarasını yazmış olduğu defteri alır. Numarayı bulmaya çalışır. (YANLIŞ)

NADIA odaya girer. Mantosunu ve ayakkabılarını çıkarır. Masadan bir defter alır, açar ve göz atmaya başlar. (DOĞRU)• Metnin yegane dili, karakterlerin isimleri ve çevrilemeyecek veya herkesçe
bilinen ifadeler dışında, yazar tarafından kullanılan dil olmalıdır. Diyaloglarda
karakterler tarafından kullanılan dil veya herhangi bir eylem mekanında yazılı
olarak görünen dil, diyalog sınır işaretleri veya betimleme sınır işaretleri ile
(parantez içinde ve italic tipinde) belirtilmelidir.Örnek A:

NADIA
Je t’aime à la foile, mon amour. (YANLIŞ)
NADIA (fransızca)
Seni delicesine seviyorum, aşkım. (DOĞRU)

Örnek B:

NADIA caddede yürümektedir. Yoğun bir yağmur vardır. Eski bir fotoğrafçı dükkanının tabelası rüzgarda sallanmaktadır. Tabela metninde şu yazar: Les souvenirs sont le trésor le plus précieux. (YANLIŞ)

NADIA caddede yürümektedir. Yoğun bir yağmur vardır. Eski bir fotoğrafçı dükkanının tabelası rüzgarda sallanmaktadır. Tabela metninde şu yazar: Hayaller en değerli hazinedir. (DOĞRU)


SENARYO: GÖRSEL ANLATI
Sinemasal Anlatıda Senaryonun İşlevi
Anlatı Biçimleri ve Senaryonun Özellikleri
Sinopsis,
Outline,
Tretman,
Dekupaj,
Story-Board

SENARYONUN OLUŞTURULMASI
Anafikrin / Önermenin Belirlenmesi
Öykü,
Olay Örgüsü ve Dramatik Yapı
Karakter Yaratma,
Gelistirme
Çatışmanın Kurulması

SENARYO TEKNİKLERİ
Sürekli İlerleme Yasası
Düğüm Noktalarının Belirlenmesi
Diyalog Yazımı
Yerleştirme, Eksiltme, Yineleme
İzleyici Beklentilerinin Yönlendirilmesi

Storyboard

Filmin en önemli unsuru olan senaryonun çizilerek canlandırılması. Storyboard; Her karenin altında bulunan sözlerle hareketi ve dış sesin söylediği şeyleri tanımlayan, reklamın aksiyonunu gösteren bir seri illüstrasyon, reklamın görsel haritasıdır.


Storyboard Örnekleri


Sahne karartma ile başlar Kamera yavaşça dönerek netleşir Kamera 2 genel çekim Kamera 1 masadaki sunucu genel


Kamera 3 palyaço bel plan Kamera 2 sunucu ve palyaço genel Kamera 1 sunucu yakın plan Kamera 2 sunucu ve palyaço genel


Kamera 1 sunucu bel plan Kamera 2 sunucu ve palyaço genel Kamera 3 palyaço ve ağaç genel Kamera 3 palyaço ve ağaç genel


Kamera 1 sunucu genel Yavaşça KarartmaKamera Hareketleri

Görüntü yönetmeni, kameranın hareket etmesi gerektiği durumda kaydedeceği
görüntüyü, matematiksel bir problem olarak kabul ederek hareketin hangi
cihazlar yardımıyla yapılabileceğine karar verir.
Ancak yönetmenin uygun olmayan koşullarda istediği hareketler çözümü
olmayan problemler ile görüntü yönetmenini karşı karşıya bırakabilir.
Gereken malzeme, alet ve ekip yoksa bu hareketleri istemenin ve yapmaya
çalışmanın anlamı da yoktur.Pan
Sağa - Sola Çevrinme

Tilt
Aşağı - Yukarı Çevrinme

Truck
İleri - Geri Hareket

Dolly
Sağa - Sola Hareket

Pedestal
Aşağı - Yukarı Hareket

Ark
Dairesel Hareket

Zoom
Optik Kaydırma

Kombine Hareketler


Neden Kamera Hareketi Yapıyoruz ?

Mekanik Amaçlar

Hareketi takip etmek
Birleştirilmesini istediğimiz resimleri göstermek
İstenmeyen kısımların çerçeve dışı bırakılması
Statik çekimlerde geniş yer tutan alanı göstermek
Konu özelliklerinin tanıtılması

Sanatsal Amaçlar

Birbirinden ayrı duran iki cismin uzaklık farkının ifadesi
Önceki hali ve sonraki halinin gösterilmesi
İzleyici dikkatinin devam ettiği yerden başka bir yere çevrilmesi
Ayrı bölümlerin birleştirilmesi
Konunu hareketlerini takip etmek için

Kamera Hareketinde Zamanlama

Kamera hareketinde kameramanın birden fazla konuya dikkat etmesi gerekir. En
önemlisi zamanlamadır.


1 - Başlangıç Çerçevesi
2 - Hareket Başlangıcı
3 - Hareket / Zamanlama / Senkron
4 - Hareket Sonu
5 - Son Çerçeve

Başlangıç Çerçevesi

Bir resmin içinde hareket yapılacaksa, amaç iki resim arasında bağlantı yapmak,
resimleri taramak, detaylı çekimler yapmak olabilir. Bu nedenle harekete bir
yerden başlamak kaçınılmazdır. Bu ilk karenin konuyla ilgili ve kompozisyon
kurallarına uygun olması gerekir. İlk yapılan çerçeve montajcının iki resmi
birbirine kolayca bağlayabilmesi ve sonradan yapılacak hareketin başının
kesilmemesi için en az 8 saniye kaydedilmeli ve daha sonra harekete
başlanmalıdır.

Hareket Başlangıcı

Kompozisyon kurallarına uygun ilk çerçevenin kaydından sonra, kameraman kendini
hazır hissettiğinde harekete başlamalıdır. Başlangıç sert bir hareketle
yapılmamalıdır. Yumuşak bir kayma hareketi ile başlamak, hareket başlangıcında
tereddüt etmemek, hızlı başlayıp sonradan yavaşlamamak veya çok yavaş başlayıp
sonradan hızlanmamak gerekir.

Hareket / Zamanlama

Hareket yavaş başlayıp, belirli bir sabit hızda devam etmelidir. Bu hız
kameramana verilebilir veya kameraman normal bir hızda hareket eder. Eğer
hareket süresi verilmişse kameraman bu zamana uymak için bir bir deneme yapmalı,
zaman tutarak kontrol etmelidir. Hareketin tamamında bu sürenin tamamlanması içi
hızlanılmamalı veya yavaşlanmamalıdır. Bu zamanlama sadece kameramanın
sorumluluğundadır.

Hareket Sonu

Kamera hareketi tamamlandığında, harekete başlanılan hızda yavaşça hareket
bitirilir ve durulur. Hareketin bitişi sırasında ani duruşlar veya çok yavaş
duruşlar, bir türlü duramamalar affedilemez.

Son Çerçeve

Kamera hareketine son verildiğinde durarak ilk çerçevedeki gibi en az 8 saniye
kayıt yapılmalıdır. Hareketin sonunun kesilmemesi için ve montaj için bu süre
gereklidir. Kamera hareketine son verilerek bulunan son çerçevenin konuyla
ilgisi olan ve kompozisyon kurallarına uygun bir çerçeve olması gerekir.

Görüş Açısı Neden Değiştirilir ?

Kameranın yeni bir yer alması. ( Sahne - Plan değişimlerinde )

Çerçeveyi ayarlamada düzenleme yapmak için.
Objektif açısı değiştirilebilir.
Ön plandaki objenin yerini düzenlemek ve onu çerçeveye dahil veya hariç bırakmak
amacıyla.

Konu oranlarının değiştirilmesi.

Başka türlü elde edilemeyecek görüntüler için.

Kameraya yaklaşmaması gereken konuları çalışırken.
Kameranın çalışmasını veya hareketini engeller veya konunun kendi hareketi
kısıtlanır düşüncesiyle.
( Tehlikeli bir olayı çekerken, iş makinelerinin çalışmasını çekerken )

Etkili perspektifin bulunması için.

Kamera uzaklığının değişmesinde zaman problemi yaşandığında. ( Araba yarışlarını
çekerken )

Hızlı ara kesimli sahnelerde.

Kolay ve güvenilir kullanımın sağlanmasıyla. ( Özellikle ileri ve geri kayma
hareketi kolay yapılamıyorsa )

Dramatik etkiler elde etmek için.

Kamera obje mesafesi düzenlenebilmesi amacıyla.

Kamera Hareketinin İnsan Gözü Üzerindeki Etkileri

Gözlerimiz bedenin geri kalanından bağımsız işleyen bir mekanizma değildir.
Diğer duyu organlarıyla sürekli işbirliği halinde çalışırlar. Dolayısıyla diğer
duyuların yardımı olmadan bir düşünceyi aktarmaları istendiğinde, şaşırtıcı bir
fenomen doğar. Bu nedenle, örneğin hızlı hareket eden bir kamerayla çekilmiş bir
filmi izlerken baş dönmesi duygusu doğar. Bu duygu, gözlerin hareketsiz olan
bedenin kinetiksel reaksiyonlarıyla gösterilen dünyadan farklı bir dünyaya
katılmasından doğar. Gözler sanki beden bütünüyle hareket ediyormuş gibi
davranır. Oysa, denge duyusu da dahil olmak üzere, diğer duyular bedenin
hareketsiz olduğunu bildirir.

Biz filmi izlerken denge duyumuz gözlerin bildirdiklerine bağımlıdır ve gerçekte
olduğu gibi kinetiksel uyarılar almaz. Dolayısıyla insan gözünün ve kameranın
işleyişi konusunda çizilen belli paralellikler, örneğin kameranın ve gözün
hareketliliği konusunda yapılan benzetme yanlıştır.

Gözlerimi yada başımı çevirirsem görüş alanım değişir. Diyelim bir saniye önce
kapıya bakıyordum, şimdi kitaplığa bakıyorum sonra yemek masasına sonra da
pencereye bakacağım. Bu panorama gözlerimin önünden geçmez ve çeşitli nesneler
hareket ediyormuş izlenimi vermez.

Bunun yerine odanın her zamanki gibi durağan olduğunu, benim bakışlarımın
yönünün değiştiğini ve bu nedenle hareketsiz duran odanın diğer bölümlerini de
gördüğümü anlarım.

Filmde ise durum böyle değildir. Bu panorama çekilirken kamera sırasıyla bir
nesneden diğerine döndürülürse, görüntü gösterilirken kitaplık, masa, pencere ve
kapı hareket eden onlarmış gibi ekranın bir tarafından bir tarafına
ilerleyecektir.

Kamera izleyicinin bedeninin baş ve gözler gibi bir parçası olmadığı için
izleyicinin dönenin kamera olduğunu anlayamaz. Ekranda nesnelerin yer
değiştirdiğini gördükçe onların hareket ettiğini sanabilir. Örneğin posterlerle
kaplı bir odada kamera duvarı hızla taradığında duvar kameranın önünden
geçiyormuş etkisi verdiği bir filmde tespit edilmişti. Eğer çekilen sahne
anlaşılacak kadar basitse, izleyicinin dayanak bulması kolaysa, izleyici bu
izlenim hatasını beyninde düzeltir. Yine de film yönetmenleri kavranması pek
kolay olmayan görüntüler çekmek amacıyla bu tip kamera hareketleri
deneyebilirler. Bu nedenle izleyicinin kolayca sersemlemesini sağlayan,
amaçlanmamış bir sürükleme ifadesi yaratabilirler.

Bu nedenlerle filmde kamera hareketi görecelidir. Kameranın hareketli mi
hareketsiz mi olduğunu, eğer hareketliyse bu hareketin ne kadar hızda ve hangi
yöne doğru olduğunu gösterecek hiç bir fiziksel duyum olmadığı için ve aksini
kanıtlayacak delillerin eksikliğinden kameranın sabit olduğu varsayılır.
Dolayısıyla görüntüde bir şey hareket ediyorsa, bu hareket kameranın durgun bir
nesnenin önünden geçmesi sonucu değil de, o şeyin kendisinin hareket etmesinin
sonucu olarak görünür.

Hatta aşırı durumlar bu hareketin yönünün tersine görünmesine yol açar. Örneğin
hareket halindeki bir otomobil onu geçmekte olan diğer otomobilden filme
alındığında, ortaya çıkan görüntü, çekimi yapılan aracın açıkça geriye doğru
hareket ettiğin gösterir. Yine de gösterilen nesnelerin doğası ve çevresiyle
etkileşimi sayesinde hangi hareketin göreceli hangisinin gerçek olduğunu insan
beyni düzeltebilir.

Eğer kameranın hareket halindeki bir aracın üzerinde durduğu belliyse, yani
otomobile ait parçalar çerçevede belirtilmişse, otomobil hareket halinde,
çerçevedeki arazi hareketsiz olarak algılanmaktadır.
 

Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsminiz:
E-mail adresiniz:
Siteniz:
Mesajın:
 
  Bugün 1 ziyaretçi (15 klik) kişi burdaydı!

Konu Ayıraçları